برای احترام به حقوق مشتریان و جلب اعتماد آنها امکان بازگشت کالا را برای آنها فراهم نموده ایم.
این بازگشت کالا بنا به سیاست‌‌‌‌های فروشگاه و نوع کالا متفاوت است.

هدف ما جلب و حفظ رضایت شماست.